Проведені польові експедиції:

- 4 травня – 12 травня експедиція КЮБЗ Харківського Зоопарку, студентів Харківського університету і наукових співробітників НПП «Великий Луг» по вивченню орнітофауни парку .
Були проведено обліки і тренінги по відлову та науковому кільцюванню горобцевих птахів Маячанської балки.

- 18 травня проведена експедиція по вивченню видового складу флори та фауни НПП «Великий Луг» з учнями Дніпрорудненської школи №2.
Вивчення флори та фауни рідного краю, виділення раритетних видів, основні біотопи та розміщення по території парку, нанесення на карту крупних локалітетів.
Встановлення характеру розподілу та динаміку рослинного покриву та фауни на території парку під впливом природних та антропогенних факторів.

- 24 травня – 1 червня - проведена експедиція по вивченню хижих птахів співробітниками Азово-чорноморської орнітологічної станції і наукових співробітників НПП «Великий Луг».
Проведено обліки виводків сов та моніторинг рідкісних видів. Обліки проводились по методу (point-transects).

- 5 – 14 червня виїзна наукова експедиція на острова Великі та Малі Кучугури співробітників інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена, Азово-Чорноморської орнітологічної станції і наукових співробітників НПП «Великий Луг».
Проведені обліки водно-болотних птахів, а саме (родини мартинів, чапель, бакланових) в очеретяних біотопах островів.


- 18 червня – експедиція по проведенню сумісних обліків виводків огаря в польових умовах, проведені учнями Василівської школи №1 та співробітниками НПП «Великий Луг».
Обстеження території Маячанської балки, для визначення місць перебування виводків огаря.

- з 8 – 12 червня пройшла експедиція по вивченню ентомофауни парку(визначення видового складу, динаміки чисельності, розміщення по території) з участю к.б.н. Фали Л.І та к.б.н. Голобородько К.К. та наукових співробітників НПП «Великий Луг».
Проведено обліки комах за допомогою світло пасток, трупних приманок, косінням ентомологічним сачком, візуальним спостереженням.

- з 8 – 12 червня проведена польова практика по ентомології з студентами Дніпропетровського університету ім. О.Гончара.

- 8 липня виїзна експедиція по вивченню ентомофауни на острова Великі та Малі Кучугури з фахівцями Дніпропетровського університету ім. О.Гончара і наукових співробітників НПП «Великий Луг».
Проведено обліки комах за допомогою світло пасток, трупних приманок, косінням ентомологічним сачком, візуальним спостереженням.


- 7 липня виїзна експедиція по вивченню ентомофауни в Маячанську балку з фахівцями Дніпропетровського університету ім. О.Гончара і наукових співробітників НПП «Великий Луг».
Проведено обліки комах за допомогою світло пасток, трупних приманок, косінням ентомологічним сачком, візуальним спостереженням.