Експедиції НПП "Великий Луг" 

Архів експедицій

Експедиції 2010 року

Експедиції 2011 року

Експедиції 2012 року

     На початку травня 2014 року науковим відділом НПП «Великий Луг» та інститутом зоології ім.Шмальгаузена була проведена планова наукова експедиція по дослідженню амфібій лівобережжя Каховського водосховища. 
   Результатами експедиції було досліджено перебування червоночеревої джерелянки, чисельність і щільність якої варіює в межах території НПП. Це друге місцезнаходження виду в Запорізькій області. По-друге, ми можемо стверджувати, що новим видом для регіону та НПП «Великий Луг» є землянка Паласа (Pelobates vespertinus (Pallas, 1771)). Видовий статус підтверджено на молекулярному рівні (Інститут Цитології РАН).
     Отже, встановлено та підтверджено мешкання 4-ох видів амфібій, які відносяться до ряду безхвостих земноводних (Anura): 
1. Червоночерева джерелянка (Bombina bombina (Linnaeus, 1761)), 
2. Землянка Паласа Pelobates vespertinus (Pallas, 1771),
3. Зелена ропуха (Bufo viridis Laurenti, 1768), 
4. Озерна жаба (Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771). 

1_2