Експедиції НПП "Великий Луг" 2010 року. 

   З 25 по 30 жовтня 2010 року співробітники Національного природного парку «Великий Луг» наукового відділення спільно з науковими співробітниками Національного природного парку «Гомільшанські ліси» проводили експедицію в рамках угоди про співпрацю по вивченню біорізноманіття Національного природного парку «Гомільшанські ліси» Зміївського району Харківської області. В ході експедиції проводилися роботи по кільцюванню птахів та моніторингу фауни на пробних площадках. Розроблений проект по вивченню заплавневих орнітологічних комплексів річки Сіверський Донець в межах НПП «Гомільшанські ліси».


  З 4 по 9 жовтня 2010 року на території урочища Басанька  ПОНДВ "Скельки" пройшла експедиція студентів з Мелітопольського педагогічного університету, кафедра Екологія, під керівництвом к.б.н. Кармишева Ю.В. Куратором даної експедиції від Національного природного парку "Великий Луг" був Бусел В.А.
   Завдання, які ставили перед собою студенти:
1. Проходження польової практики з природоохоронної діяльності.
2. Екскурсії з дослідженням та обстеженням території Національного парку.
3. Тренінг з кільцювання птахів.
4. Робота по методикам.
   Експедиція проходила в польових умовах. Студенти проявили серйозність та активність у проходженні практики. Були виконані всі поставлені задачі.


   З 25 по29 вересня 2010 року  пройшла експедиція в рамках співпраці міжвідомчої лабораторії герпетології Інституту зоології ім. Шмальгаузена та спеціалістів НПП "Великий Луг"  по вивченню острівної орнітофауни, гертіпофауни та ботанічного різноманіття островів Великі та Малі Кучугури та Белінсько-Розумовської гряди.
   Мета експедиції:
1. Виявити межі ареалів герпітофауни острівних видів.
2. Відлов та кільцювання птахів на міграції.
   В ході експедиції були описані 2 нових види для даного регіону. Досліджені тритон звичайний та землянка  звичайна. Встановлені межі південного ареалу джерлянка червоночеревої, описані острівні біотопи. А також проводили відлови птахів на міграції та їх кільцювання.


   З 10 по 17 вересня 2010 року пройшла експедиція із співробітниками Азово-Чорноморської станції Зоологічної академії наук України та наукових співробітників НПП "Великий Луг" по вивченню стану популяцій рослинного та тваринного світу урочища Сім Маяків (перспективна територія Рамсарської конвенції).
   Проведений моніторинг та відлов орнітофауни, а також дослідження біотопів.
   Промірено та окільцьовано 170 птахів, 14 видів. Описані фонові біотопи та виявлено Червонокнижні рослини та тварини.


   З 16 по 24 серпня 2010 року пройшла експедиція із співробітниками НПП "Гомільшанські ліси" та НПП "Великий  Луг"  по виявленню видового складу кажанів Скелянських штолень, прилеглих територій та островів Великі та Малі Кучугури, а також орнітологічні дослідження.
   Дослідили 9 видів кажанів (усі відносяться до Червоної книги України), 1 новий для регіону вид нічниця степова, який ніким не досліджувався до цього. На території Великі та Малі Кучугури із рідких видів досліджені нетопир-карлик, руда вечірниця, водяна нічниця (дендрофільні види). Відловили та окільцювали близько 200 птахів, 12 видів.   


  В період з 5 по 10 липня 2010 року на території Національного природного парку «Великий Луг» проходила польова практика по ентомології студентів ІІ та ІІІ курсів

Дніпропетровського університету ім.. Олеся Гончара під керівництвом доцентів кафедри Зоології та екології к.б.н. Голобородько Кирила Константиновича та к.б.н.  Фали Людмили Іванівни. У проведені практики допомагали наукові співробітники  НПП «Великий Луг». 

    За період практики був зібраний колекційний матеріал для визначення видового складу  та проведення інвентаризації ентомофауни Парку, обстежена територія  ПОНДВ «Скельки»  та ПОНДВ «Панай» Національного парку (фото – обстеження території), а також проведені екскурсії на даних територіях (фото - екскурсія). З колекційного матеріалу були зібрані нічні комахи Стафілініди (Staphylinidae), Совки (Noctuidae), Вогнівки, Молі, Бражники (Lepidoptera) (фото Малий винний бражник).

    Розміщалися студенти в наметовому містечку на території ПОНДВ «Скельки» та кожного дня виходили на територію урочища Маячанська балка, Сім Маяків, Штольні, де проводили облік комах та вивчали територію Парку. Ввечері та вночі проводили облік комах за допомогою світло пасток (фото - світлопастка).

    Великий видовий склад ентомофауни дає підставу обстежити студентами територію Національного природного парку щороку протягом всього польового сезону.  


    З 29 червня по 1 липня 2010 року пройшла виїзна експедиція з науковцями гідробіологами, орнітологами та ботаніками.
   Мета експедиції - збір інформації щодо біорізноманіття Дніпровського та Каховського водосховищ (фото - Архіпелаг Великі та Малі Кучугури).
   Були присутні Мальцев Володимир Інокентійович, Зуб Леся Миколайовна, Костюшин Василь Анатолійович, Титар Володимир Михайлович, Карпова Галина Олексіївна, Петренко Леся Зінов’ївна  від Інституту екології НЕЦУ та Гальченко  Надія Павлівна від Інституту ботаніки ім.. Холодного, а також наукові співробітники НПП «Великий Луг» Бусел Віктор Анатолійович, Крайник Юлія Миколаївна та Шевченко Алла Василівна (фото - Науковці). 

    В ході експедиції проведені:
-  фенологічні спостереження флори та фауни з визначенням дат основних фенофаз (фото - Латаття біле);
-  зібрані гербарні та колекційні матеріали (фото - Суміш рослин);
   Спостерігали масовий літ бабок (Odonata) більше 10 видів, імаго мурашиного лева (Myrmeleon formicarius). Вражала висока чисельність ящурки різнокольорової  (Eremias arguta) та черепахи болотяної (Emys orbicularis). 

   З гідробіологами та ботаніками були визначені нові види водяних рослин: рдесник плаваючий (Potamogeton natans L.), рдесник блискучий (Potamogeton  lucens), рдесник пронизанолистий (Pоtаmogeton реrfoliatus L.), бульбокомиш морський, рітчія звичайна, жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae L.),  плавун щитолистий (Nymphoides peltata). На піщаних островах ботаніками-флористами (фото - Запис спостереження) було виявлено нові види: гвоздика Андржейовського, козельця українські (Tragopogon ucrainicus Artemcz), пухирник звичайний (Utricularia vulgaris L.), деревій блідо-жовтий (Achillea ochroleuca Ehrh), водяний горіх плаваучий, а також спостерігали видів ендеміків – волошка Конки (Centaurea Konkae Klokov.), береза дніпровська (Betula borysthenica).    

   Але найбільша чисельність та багатий видовий склад птахів (фото - Птахи): норець великий (Columbus cristatus), чапля жовта (Ardeola ralloides) (занесена до Червоної книги України), горихвістка чорнушка (Phoenicurus ochruros), чапля сіра (Ardea cinerea), курочка водяна (Gallinula chloropus), мартин реготун (Larus cachinuaus), одуд (Upupa epops), а також  гніздування орлана-білохвоста (Haliaeetus albicilla) та інші види (фото - Гнізда на воді), (фото - Великі та Малі Кучугури).
 


Світлопастка

Обстеження території

Малий винний бражник

Екскурсія

Латаття біле

Архіпелаг Великі та Малі Кучугури

Птахи

Великі та Малі Кучугури

Гнізда на воді

Суміш рослин

Запис спостереження

Науковці