Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Методи і технології стратегічного планування розвитку територій. Розвиток системи управління водно-болотними угіддями міжнародного значення в Україні», яка відбулася 1 лютого 2013 року в Міністерстві екології та природних ресурсів України. На секційному засіданні «Проблеми та перспективи розвитку системи управління водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні» старший науковий співробітник Бусел. В.А. виступив з доповіддю «Стан популяції водоплавних птахів водно-болотних угідь Національного природного парку «Великий Луг».


20-21 вересня 2012 року участь у науково-практичній конференції «Природно-заповідний фонд: історичний аспект, сьогодення та перспективи розвитку», яка відбулася на базі Національного природного парку «Кременецькі гори», з написанням статей  Крайник Ю.М. «Скорпіонові мухи в фауні НПП «Великий Луг»»,  Головко О.С. «Видовий склад риб НПП «Великий Луг», Шевченко А.В. «Стан та збереження рідкісних видів рослин НПП «Великий луг».


18-19 травня 2012 року участь у міжнародній науково-практичній конференції «Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку територій» присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина» м. Косів. Вийшли до друку статті А. В. Шевченко "РІДКІСНІ ВИДИ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ВЕЛИКИЙ ЛУГ» ЇХ ОХОРОНА" та Крайник Ю.М. «ДО ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТВАРИННОГО СВІТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ВЕЛИКИЙ ЛУГ».


9-13 серпня 2011 року м. Березне, Рівненська обл. участь в міжнародній конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», до друку вийшла теза Великолузькі водно-болотні угіддя архіпелагу Великі та Малі Кучугури.


2010 рік договір про співробітництво з Державним заповідником "Вороненським" Тамбовська область (Росія).
   Мета співпраці:
1) загальні питання з популяційної мінливості видів птахів, спільні ареали.
2) питання міграції птахів.
3) питання відновлення популяції рідкісних видів тварин.


    В 2010 році польськими спеціалістами та науковими співробітниками НПП «Великий Луг» проведені спільні  дослідження в області орнітофауни на рідкісні види Нижнього Придніпров’я. Розглянуті методики для дослідження. Проведені роботи по обміну досвідом між спеціалістами Польських закладів та науковими співробітниками НПП "Великий Луг".


    Щорічно проводяться експедиції з польськими спеціалістами орнітологами з Балтійської станції (на околиці міста Гданськ) та науковими співробітниками НПП  "Великий Луг".


   Проект написання 2-х обґрунтувань по Рамсарській угоді. У 2009 році відбулася міжнародна експедиція з англічанами з питань проблем Водно-болотних угідь Нижнього Придніпров’я. Питання впливу високовольтних ліній на міграцію та кільцювання птахів.  Об'єкт дослідження Водно-болотні угіддя ПОНДВ "Білозірка" Білозірські плавні та каїрський залив.