Нові знахідки грибів на території парку.

Нелегко зустріти людину, яка б не захоплювалась збиранням грибів, що є цінним даром. Їстівні гриби завжди приваблювали людей, проте знання грибів є справою великого практичного значення. При належному використанні грибних ресурсів населення одержує цінний продукт харчування, багатий на білки, вітаміни, вуглеводи, мікроелементи. Не менш важливим і необхідним є знання отруйних грибів яких на території парку досить багато, з яких деякі подібні до їстівних. На території Національного природного парку «Великий Луг» зростають і такі гриби які занесені на сторінки Червоної книги України, а саме: зморшок степовий Morchella steppicola Zerova., мірістома шийкова Myriostoma coliforme Corda.
В цьому році науковцями знайдено нові види грибів для парку: геопора пісчана Geopora arenosa S.Ahmad, пецица пузирчаста Peziza vesiculosa Bull. . Збирання таких грибів замість добре відомих їстівних і використання їх у їжу призводять до тяжких , часом смертельних отруєнь. Перед збиранням їстівних грибів кожен збирач обов’язково повинен ознайомитись із видовим складом отруйних грибів. Необхідно мати на увазі і те, що найкращим способом зривання їстівних грибів є зрізування плодового тіла. Витягування (викручування) його з ґрунту, руйнування місця зростання гриба знищує грибницю з зачатками нових плодових тіл. Цього робити не потрібно. Надзвичайно важливе значення для парку має пропаганда заходів по охороні природи, зокрема, широке й поглиблене ознайомлення широких кіл населення з значенням території парку на яких зростають гриби. На території НПП «Великий Луг» вивчається видовий склад флори і проводиться інвентаризація  всіх судинних рослин.
Особливу увагу приділяємо видам, які занесені до Червоної книги України, водним рослинам, комахоїдним і рослинам із цікавою біологією.
На території НПП серед комахоїдних рослин виявлено пухирник малий (Utricularia minor), альдрованда пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa L.).

 До рослин, які занесені до Червоної книги України відносяться.

________________________1Береза  дніпровська – Betula borusthenica Klok. Ендемічний вид.
Листопадне дерево заввишки до 10м, з білою корою на стовбурі, червонувато- бурою, зі смолистими бородавочками на гілках. Листки цупкі, шкірясті, яйцевидно – ромбічні. Квітки різностатеві зібрані у сережки. Плід (горішок) яйцевидний,  з плівчастими крильцями. Цвіте у квітні – травні. Плодоносить у серпні. Розмножується насінням. Місця зростання – в абсолютно- заповідній зоні НПП на піщаних островах Великі і Малі Кучугури Каховського водосховища у западинках збереглись ділянки заплавних лісів – колків – з берези дніпровської.


Астрагал шерстистоквітковий – Astragalus dasuanthus Pall.
Ендемічний вид. Багаторічна трав’яниста з добре розвиненим стеблом рослина, густо опушена довгими м’якими волосками. Лиски непарноперисті. Квітки яскраво- жовті,_____________________________________________________ зібрані в щільні головчасті суцвіття. Цвіте в червні – серпні. Плодоносить у липні – серпні. Розмножується насінням. Місця зростання – абсолютно- заповідна зона ур. Дашівська балка остепнені схили, зарості степових чагарників, кількість особин мала .


Астрагал понтійський – Astragalus ponticus Pall. Родина Бобові – Fabaceae
 Криптофіт. Багаторічна трав’яна рослина заввишки до 1м. Каудекс стриж некореневий. Стебла прямостоячі поодинокі або кілька, борозенчасті коротко опушені. Листки парнопірчасті 10-25см завдовжки. Суцвіття густі, овально циліндричні багатоквіткові грона на вкорочених квітконосах в пазухах листків. Віночок жовтий до 20 мм завдовжки. Боби оберненояйцеподібні, стиснуті, двогнізді, опушені білими волосками. Цвіте у червні-липні на кам’янистих здебільшого вапнякових схилах ур. Басанька, Старий кар’єр, розмножується насінням.

Астрагал дніпровський – Astragalus borusthenica Klok. Родина Бобові – Fabaceae
Гемікриптофіт. Трав’яна стрижневокоренева рослина. Стебла численні, товсті, розгалужені, висхідні. Листки непарно пірчасті. Грона головчасті, густі, еліптичні або довгасті. Чашечка дзвоникувато-трубчаста або трубчаста. Віночок темно-синьо-пурпуровий. Боби еліптичні, довгасто-еліптичні, довгасті. Цвіте у травні-серпні, плодоносить у червні-серпні. Розмножується насінням.


Волошка Конки – Centaurea konkae Klok.__________________________2
Ендемічний вид. Дворічна трав’яниста рослина, заввишки до 50см. Стебло вгорі розгалужене, разом з листками слабопавутинисте. Листки перисто – розсічені. Кошики майже кулясті. Квітки рожеві. Цвіте у липні – вересні . Плодоносить у вересні – жовтні. Місця зростання – на відкритих пісках урочище Великі Кучугури в абсолютно – заповідній зоні НПП.


Тюльпан дібровний – Tulipa quercetorum Klok.et Zoz
Ендемічний вид. Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 25-40см.
Цибулина з бурими зовнішніми оболонками. Квітки одиничні, жовті, бувають білі та злегка рожевуваті(хроматичні варіації). Цвіте у квітні – травні. Розмножується насінням і цибулинами. Місця зростання – байрачні ліси, чагарники ур. Маячанська балка на степових схилах ур.Басанька.


____________________1 Тюльпан гранітний – Tulipa graniticola (Klok. et Zoz) Klok.
Багаторічна травяниста рослина заввишки 20 – 35см. Цибулина з темно бурими оболонками. Листки вузько- лінійноланцетні, дуговидновигнуті на зовні або вгору. Цвітки одиничні або зібрані (по 2- 3 ). Оцвітина ясно- жовта . Цвіте у квітні- травні. Плодоносить у червні. Розмножується цибулинами та насінням.

Тюльпан Шренка – Tulipa schrenkii Regel ______________________________1
Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 10 – 40см. Цибулина яйцевидна, з бурими оболонками. Стебло голе або у верхній частині опушене. Листки (2- 3) широколанцетні, гострі, відігнуті, хвилясті, сизі. Квітки одиничні, червоні (частіше), жовті або білуваті. Цвіте у квітні – травні. Плодоносить у червні – липні. Розмножується цибулинами і насінням. Місця зростання – на степових схилах ур.Басанька.

_______________________________________________Брандушка різнокольорова – Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.)Spreng.
Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 8-15см. Бульбоцибулина яйцевидна, обгорнута чорно- бурими оболонками. Листки лінійно- ланцетні. Квітки одиничні або по 2-3 з’являються одночасно з листками, бузково- рожеві. Цвіте у березні- квітні. Плодоносить у травні. Розмножується насінням і вегетативно. Місця зростання- степові чагарники,  трав’янисті схили, узлісся ур.Басанька.

Рястка Буше – Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers.  ______________________21
Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 20-40см.. Цибулина яйцевидна. Листки лінійні, жолобчасті,трохи довші за стебло,звичайно швидко вянуть. Суцвіття – 3-15-квіткове однобічне гроно.Квітки великі, всередині білі. Цвіте у травні, плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням та цибулинами. Місця зростання- вологі трав’янисті місця Маячанської балки. 

00454_1Карагана скіфська – Caragana scythica(Kom.)Pojark.
Ендемічний вид. Кущ заввишки 15- 35см. дуже розгалужений, густооблиснений. Листочки дрібні, видовженооберненояйцевидні. Біб лінійний, голий.Цвіте у квітні- травні. Плодоносить у червні – серпні. Розмножується насінням та кореневими пагонами. Місця зростання- на степових, трав’янистих схилах Маячанської балки.

_________________________ Водяний горіх плаваючий – Trapa natans L.
Реліктовий вид. Однорічна трав’яниста водяна рослина. Стебло підводне, довге(40-150см.)Листки плаваючі, широкоромбічні. Плоди з твердою оболонкою, чотирирогі.Цвіте у травні- липні. Плодоносить у серпні –вересні. Розмножується плодами. Місця зростання- прісноводні непроточні або малопроточні водойми на ур. Сім Маяків, на островах Великі і Малі Кучугури і в бухті біля рибспілки на глибині до 150см

Альдрованда пухирчаста- Aldrovanda vesiculosa L.
Реліктовий вид. Багаторічна травяниста водяна комахоїдна рослина завдовжки 3-15см. Стебло нитковидне плаває на поверхні води, коріння не має. Листки зібрані у мутовку, округлі складаються з двох частин, при дотику закриваються. Квітки білі, дрібні, одиничні. Плід – куляста коробочка. Цвіте у червні- липні. Плодоносить у серпні- вересні. Розмножується насінням і вегетативно(частками стебел). Місця зростання- мілководні ділянки (глибина до 1м.) прісних непроточних водойм на ур. Сім Маяків.

Сальвінія плаваюча – Salvinia natans (L.) All.
____________________________________Реліктовий вид. Однорічна трав’яниста (папоротева) водяна рослина завдовшки 10-20см. Стебло плаваюче, розгалуджене. Листки розміщені кільцями по три, два- плаваючі, яйцевидноеліптичні, розташовані попарно, третій занурений у воду.Спороносить у  серпні –вересні. Розмножується спорами і вегетативно. Місця зростання – мілководдя прісноводних стоячих і малопроточних водойм глибина 0,5- 2,5м на островах Великі і Малі Кучугури, а також на ур. Сім Маяків.

Півонія тонколиста – Paeonia tenuifolia L.
Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 20-50 см, з бульбовидним коренем. Листки двічі-  або тричі перисті, вузькорозчленовані. Квітки одиничні, темно- червоні. Цвіте у квітні – травні. Плодоносить у червні – серпні. Розмножується насінням.

Ковила волосиста – Stipa capillata L. _1_2
Багаторічна трав’яниста рослина. Утворує щільні дернини. Стебла завдовжки 40 – 130 см, прямостоячі, голі. Листки вегетативних пагонів зсередини з шипиками та волосками. Волоть завдовжки 15-30 см. стиснута, вузька, багатоколоскова.Колоски одноквіткові. Цвіте у червні – липні. Плодоносить у липні – серпні. Розмножується насінням. Місця зростання – степові ділянки ур. Басанька, лісові галявини Маячанської балки.

Ковила українська- Stipa ucrainica P. Smirn.
Багаторічна трав’яниста рослина. Утворює щільні дернини з численними стеблами завдовжки 40- 70см. Листки щетиновидні, згорнуті, волоть небагатоколоскова. Остюк зовдовжки 30 –40 см, білоперистий. Цвіте у квітні – травні. Плодоносить у травні – червні. Розмножується насінням. Місця зростання – сухі типчаково- ковилові степи ур.Басанька.

Ковила Лессінга – Stipa lessingiana Trin. et Rupr.
Багаторічна трав’яниста рослина. Утворює щільні дернини. Стебла завдовжки 40 – 80 см. Листки щетиновидні, згорнуті, гострошорсткі. Волоть завдовжки 6- 13см, вузька, стиснута. Остюк завдовжки 13 – 25 см, білоперистий. Цвіте у квітні – травні. Плодоносить у травні – червні. Розмножується насінням.

Зморшок степовий – Morchella steppicola Zer.________________________________
Плодове тіло заввишки до 15см.Шапинка яйцевидна, овальнояйцевидна, неправильнокуляста, іноді сплюснута з боків або з верхівки, зростається з ніжкою. Ніжка широка, циліндрична, зморжкувата, сіро- біла. Спори одноклітинні, еліпсоїдні, розташовані в один ряд. Плодові тіла з’являються в березні – квітні. Гриб їстівний.